Selecteer een pagina

Fase 2: Heel veel activiteiten 

Mythes, legendes, fantastische fabels, tradities… iedere plaats heeft zijn eigen overleveringen. Ook Borger en haar omgeving is rijk aan verhalen. Kunst kan mensen op het spoor zetten van die cultureel waardevolle verhalen. Want kunst is niet alleen maar een verzameling kunstwerken. Het kan ook gaan om een project of evenement. Het nieuwe centrumlandschap prikkelt enorm om initiatieven voor evenementen en activiteiten van de grond te krijgen. Deze zomer al.

Kunstzinnige doeleinden
De gemeente Borger-Odoorn is een Cittaslow-gemeente en wil dat laten zien. Aan weerszijden van de N374 komt daarom een Cittaslow-veld, met bijvoorbeeld streekeigen agrarische gewassen. Dit kan eveneens een functie vervullen voor educatieve en/of kunstzinnige doeleinden. Een kunstenaar kan bijvoorbeeld, met hulp van inwoners, de oogst omvormen tot objecten.

Activiteitenprogramma
Het Cittaslow-kenmerk vormt een onderdeel van het kunst- en cultuurprogramma in het centrumlandschap. Een activiteitenprogramma gebaseerd op kunst- en cultuurhistorie zorgt voor meer levendigheid in en rond Borger. De gemeente fungeert de eerste jaren als trekker en maakt een plan voor de programmering van activiteiten en evenementen op de langere termijn. Inwoners en ondernemers nemen dan de organisatie van evenementen en activiteiten samen van de gemeente over.

Uit de eigen streek
Puur, écht, milieuvriendelijk en gemaakt in de eigen streek: we genieten steeds meer van ‘dichtbij’, van ‘de kleine dingen’. Dit is geen tijdelijke rage, het is een tegenhanger van het jachtige leven waar we soms aan willen ontsnappen. De gemeente Borger-Odoorn biedt de rust en de aandacht die het ontsnappen mogelijk maakt. Het Cittaslow-keurmerk past daarom heel goed bij de invulling van fase 3.

Blijf op de hoogte

Recent:

Aan de slag voor mooie parkeerpleinen

Bij de Borgerhof komt een ruim parkeerplein. Deze week starten de voorbereidingen, eind deze maand gaat de schop in de grond. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt, maar het kan zijn dat u er wel iets van merkt.

Aan de slag voor mooie parkeerpleinen

Bij de Borgerhof komt een ruim parkeerplein. Deze week starten de voorbereidingen, eind deze maand gaat de schop in de grond. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt, maar het kan zijn dat u er wel iets van merkt.